top of page

תקנון הרשמה

המומחיות שלנו היא לתת לכן-ם כלים לצלול אל השפה המדוברת ואל תרבותה, ולעשות זאת בהנאה ובאווירה ידידותית ומכבדת. אנחנו לא מכינים את תלמידינו למבחנים כלשהם ולא עובדים בתיאום או בהתאם לשום גוף רשמי. 

 

- ההרשמה לקורסים היא על בסיס מקום פנוי. 

- מספר המשתתפים המקסימאלי: 12 תלמידים. 

 

הקפאת השתתפות בקורס:

אם נרשמתן לקורס ולאחר תחילתו התחוור לכן כי אין באפשרותכן להשלימו, ניתנת לכן האפשרות להקפיא את השתתפותכן בקורס ולהשלים את השיעורים הנותרים בקורס אחר, על בסיס מקום פנוי בקורס המבוקש והרשמה מראש.

* ההרשמה לקורס היא אישית ואינה ניתנת להעברה.

* לא ניתן להקפיא השתתפות בקורס אליו חזרתם מהקפאה קודמת.

ביטול:

מתחרטים ומודיעים לנו על כך עד שבוע לפני תחילת הקורס? הכסף יושב לכם במלואו. שימו לב כי בכל מועד אחר סמוך יותר לתחילת הקורס או לאחר תחילתו, אין אפשרות להחזר כספי (אבל כן ניתן, כאמור, להקפיא ולחזור ללימודים במועד מאוחר יותר). 

bottom of page