top of page

לימודי צרפתית באמבטיה

בקורסי הצרפתית של האמבטיה לומדים לדבר צרפתית קולחת, זורמת, שוטפת, צרפתית שעולה על גדותיה, בלי שוברי גלים. 
בקורסי הצרפתית של האמבטיה אוהבים לספר ולשמוע סיפורים, ושמים דגש מיוחד על שימוש בחומרים טבעיים בלבד:

 ספרות יפה, מסורת השאנסון הצרפתי העשירה, תיאטרון, קולנוע ואוכל
קורסי הצרפתית שלנו יסבו לכן-ם הנאה גדולה.

bottom of page