top of page
קורס צרפתית רמה 4 באמבטיה

הקורס מיועד למי שהשלימה את הרמות הקודמות באמבטיה, או למדה לפחות ארבעה קורסים במסגרת אחרת. אנחנו שואפים לדבר בצרפתית קולחת, ספונטאנית וטבעית, ומשתמשים בספרות יפה כדי לאתגר את אוצר המילים והידע הדקדוקי (וכדי להרחיב את הלב).

הקורס כולל 15 מפגשים
בני שעתיים כל אחד

עלות הקורס - 2,600 ש"ח

~ סמסטר אביב 2024 ~

צרפתית רמה 4 עם יעל

ימי רביעי בצוהריים

(13:00 - 15:00)​

שיעור ראשון - 13 במרץ 2024

לשיעור ניסיון בעלות 100 ש"ח בחרו באופציה "דמי הרשמה". יקוזז מעלות הקורס המלא.

תקנון הרשמה

צרפתית רמה 4 עם סופי

ימי חמישי בערב

(19:15 - 21:15)​

שיעור ראשון - 21 במרץ 2024

לשיעור ניסיון בעלות 100 ש"ח בחרו באופציה "דמי הרשמה". יקוזז מעלות הקורס המלא.

תקנון הרשמה

לא אוהבים להירשם באינטרנט?

לחצו כאן, השאירו פרטים ונחזור אליכם

bottom of page