top of page

סילבוס - ערבית מדוברת למתחילים

movies_08.jpg

קורס ערבית מדוברת למתחילים מיועד לתלמידים חסרי רקע קודם בערבית, וגם לתלמידים בעלי רקע בערבית ספרותית, אך ללא ניסיון בדיבור.

 

שיעורי הערבית המדוברת באמבטיה ללימודי שפות, מועברים אך ורק בערבית, החל מן המפגש הראשון של קורס המתחילים. חומרי הלימודי הייחודיים שפיתחנו, המבוססים על סדרה של סיפורים ותרגילים הכתובים בערבית מדוברת, עכשווית ואורבנית, נועדו להקנות למשתתפי הקורס יכולות שיחה בסיסיות בערבית.

 

במהלך הקורס נלמד להציג את עצמנו, להבדיל בין שמות עצם ושמות תואר בזכר ובנקבה, להטות פעלים בעבר, בהווה, ובהווה-עתיד ("דרך התילוי"). כמו כן, נלמד לספור, לקנות, לכעוס ולאהוב בשפה יום-יומית פשוטה ומשעשעת.

 

שיטת הלימוד של האמבטיה מחייבת נכונות מצד התלמידים להשתתף באופן פעיל בשיעורים, להכין שיעורי בית בין שיעור לשיעור, ולהקדיש זמן כל שבוע להאזנה לפודכאסטים המלווים את הקורס.

 

על מנת להבטיח שהקורס יהיה פורה ומעניין לכל משתתפיו, אנו מבקשים מתלמידינו להקפיד על קריאת הסיפורים בבית ולהגיע לשיעור מוכנים להשתמש באוצר המילים ובתבניות הדקדוקיות שנלמדו במפגש הקודם.

 

בצאתם מן הקורס יכולים תלמידנו לנהל שיחה בסיסית בערבית.

* לצד התעתיק העברי, חומרי הלימוד שלנו מוגשים לתלמידנו גם באלף בית ערבי, על מנת לאפשר חשיפה ראשונית למי שלא למד לקרוא ערבית בעבר, ולאפשר למי שכן למד, לשפר את יכולות הקריאה שלו גם בלמידת השפה המדוברת.

bottom of page