top of page

המורים שלנו קוראים ומסבירים את חומרי הקורסים השונים.

בקורסי הצרפתית של האמבטיה לומדים לדבר   בצרפתית זורמת, קולחת, שוטפת... 

אלפי תלמידים ותלמידות כבר זכו לפתח

אצלנו יכולות דיבור בצרפתית,

קראו את מה שיש להן-ם לומר - ובואו גם! 

בקורסי הערבית של האמבטיה לומדים ערבית מדוברת, חיה, תוססת. ערבית יום-יומית, חכמה ומסעירה.

bottom of page