אל קיטאר - שיעור תשיעי

סלמ עלי

סלמ עלי

סלמ עלי

למא קאבּלני

וסלמ עלי

ולדי יא ולדי

סלמ עלי

 

סלמ סלאמ

עאשק מלהופֿ

ח׳איפֿ עיונ חסאדוא אתשופֿ

וא׳ני קלתלו עלא אלמכשופֿ א׳נת חבּיבּי ،

 

סלמ עלי

סלמ עלי

למא קאבּלני

סלמ עלי ולדי יא ולדי

סלאמ עלי.

 

א׳ס׳ל אלע׳ראמ ג'דיד עלי

וא׳נא א׳ללי מא א׳דרי ענה שי،

וחדכ חבּיבּי ונור עני ، א׳ה יא חבּיבּי ،

 

סלמ עלי

סלמ עלי

למא קאבּלני ולדי יא ולדי

סלמ עלי

מואל:

יא פֿרחתכ יאעינ למא אלחבּיבּ סלמ

ועיונה תשרח הואה לו א׳נו מא אתכלמ

ס׳בּרת א׳נא ס׳בּרת א׳נא יא עיני וארד׳יכ בּאלמקסומ،

ואללי מא דרי בּאלס׳בּר לאזמלו יתעלמ

 

סלמ עלי

סלמ עלי

למא קאבּלני ולדי יא ולדי

סלמ עלי

 

אלס׳בּר טאל ומרר ואלשוק חירני יא א׳סמר

בּכרה בּיאח׳ד'וני עלא אלעסכר ואללה חבּיבּי ،

 

סלמ עלי

סלמ עלי

למא קאבּלני ולדי יא ולדי

סלמ עלי

سلم علي

سلم علي

سلم علي

لما قابلني

وسلم علي

ولدي يا ولدي

سلم علي

 

سلم سلام

عاشق ملهوف

خايف عيون حسادوا اتشوف

وأني قلتلو على المكشوف أنت حبيبي ،

 

سلم علي

سلم علي

لما قابلني

سلم علي ولدي يا ولدي

سلام علي.

 

أصل الغرام جديد علي

وأنا إللي ما أدري عنه شي،

وحدك حبيبي ونور عني ، أه يا حبيبي ،

 

سلم علي

سلم علي

لما قابلني ولدي يا ولدي

سلم علي

موال:

يا فرحتك ياعين لما الحبيب سلم

وعيونه تشرح هواه لو إنو ما اتكلم

صبرت أنا صبرت أنا يا عيني وارضيك بالمقسوم،

واللي ما دري بالصبر لازملو يتعلم

 

سلم علي

سلم علي

لما قابلني ولدي يا ولدي

سلم علي

 

الصبر طال ومرر والشوق حيرني يا أسمر

بكرة بياخذوني على العسكر والله حبيبي ،

 

سلم علي

سلم علي

لما قابلني ولدي يا ولدي

سلم علي

בּדי שופֿכ כל יומ

בּדי שופֿכ כל יומ יא חבּיבּי ולא תע׳יבּ עני ולא יומ יא חבּיבּי

ותסלמ עליא ע בּכרה ועשיה וח׳בּיכ בּעניי יא חבּיבּי

 

בּדי שופֿכ כל יומ יא חבּיבּי ולא תע׳יבּ עני ולא יומ יא חבּיבּי

ותסלמ עליא עא בּכרה ועשיה וח׳בּיכ בּעניא יא חבּיבּי

 

יא ורדה מקטופֿה מנ אג'מל בּסתאנ תועדי ומא בּתופֿי יא קמר אלזמאנ

ומא בּתערפֿני בּחבּכ קד אלבּחר בּחבּכ ומא בּתעטיני קלבּכ יא חבּיבּי

 

בּדי שופֿכ כל יומ יא חבּיבּי ולא תע׳יבּ עני ולא יומ יא חבּיבּי

ותסלמ עליא ע בּכרה ועשיה וח׳בּיכ בּעניי יא חבּיבּי

 

ראסמתכ עלא ורקה מנ לונ אלרבּיע ח׳פֿת בּליל אלפֿרקא תד׳יעני ותד׳יע

מרת אלליאלי יא טול אלליאלי ומא רחת מנ בּאלי יא חבּיבּי

 

בּדי שופֿכ כל יומ יא חבּיבּי ולא תע׳יבּ עני ולא יומ יא חבּיבּי

ותסלמ עליא ע בּכרה ועשיה וח׳בּיכ בּעניי יא חבּיבּי

רוצה לראות אותך כל יום

רוצה לראות אותך כל יום אהובי ואל תעדר ממני אף יום

תדרוש בשלומי כל בוקר וערב ואשמור אותך בעיניי אהובי

 

רוצה לראות אותך כל יום אהובי ואל תעדר ממני אף יום

תדרוש בשלומי כל בוקר וערב ואשמור אותך בעיניי אהובי

 

ורד שנקטף מהבוסתן היפה ביותר את מבטיחה ולא ממלא את הבטחתך ירח הזמן

ואתה יודע שאני אוהבת אותך כמו הים אוהבת אותך ואתה לא נותן לי את לבך אהובי

 

רוצה לראות אותך כל יום אהובי ואל תעדר מני אף יום

תדרוש בשלומי כל בוקר וערב ואשמור אותך בעיניי אהובי

 

מציירת אותך על עלה בצבע האביב

פחדתי שבליל הפרידה תאבד אותי ותאבד

הלילות עברו, לילות ארוכים ואף פעם לא הלכת מתודעתי אהובי

 

רוצה לראות אותך כל יום אהובי ואל תעדר ממני אף יום

תדרוש בשלומי כל בוקר וערב ואשמור אותך בעיניי אהובי

  • 2019-05-20 - FB ICON
  • 2019-05-20 - YOUTUBE ICON

כל הזכויות שמורות © האמבטיה ללימודי שפות. יצחק אלחנן 22, נווה צדק, תל אביב-יפו. 03-9199973. harshama@ha-ambatia.com