אל קיטאר - שיעור שביעי

في شي مكان

في شي انسان ناطرني 
حتحبني زي انا طبيعي
عايشه الحياة اجمل حياه لحالها 
وازا فيي النا نصب حنتلاقا 
في شي مكان في شي انسان في شي مكان

في شي مكان 
في شي انسان ناطرني
حيحبني قد ما انا رح حبوو
عايش حياة غير هالحياة لحال 
ما بعرف كيف وولا وين حنتلاقا
في شي مكان في شي انسان في شي مكان غنى

פי שי מכאן

פֿי שי אנסאנ נאטרני 
חתחבּני זי אנא טבּיעי
עאישה אלחיאה אג'מל חיאה לחאלהא 
ואזא פֿיי אלנא נס׳בּ חנתלאקא 
פֿי שי מכאנ פֿי שי אנסאנ פֿי שי מכאנ

פֿי שי מכאנ 
פֿי שי אנסאנ נאטרני
חיחבּני קד מא אנא רח חבּוו
עאיש חיאה ע׳יר האלחיאה לחאל 
מא בּערפֿ כיפֿ וולא וינ חנתלאקא
פֿי שי מכאנ פֿי שי אנסאנ פֿי שי מכאנ ע׳נא

באיזה מקום

באיזה מקום

יש בן/ת אדם ממתין/ה לי

שתאהב אותי בטבעיות

חיה את החיים  החיים הטובים איך שהם

ואם יהיה לנו מזל נפגש

באיזה מקום יש אדם באיזה מקום

באיזה מקום

יש אדם ממתין לי

יאהב אותי איך שאני

חיי את החיים, חיים אחרים לבד

לא יודעת איך ואם ניפגש

באיזה מקום יש אדם באיזה מקום שר

  • 2019-05-20 - FB ICON
  • 2019-05-20 - YOUTUBE ICON

כל הזכויות שמורות © האמבטיה ללימודי שפות. יצחק אלחנן 22, נווה צדק, תל אביב-יפו. 03-9199973. harshama@ha-ambatia.com