אל קיטאר - שיעור חמישי

قولو لو الحقيقة

بحبه بحبه من أول دقيقة
قولولو بحبه ومتوهني حبه
في بحوره الغريقة أبو عيون جريئة

كان مالي ما كنت في حالي
متهني بقلبي الخالي
فات رمشه الجريء وندهلي
وفي أجمل عيون توهني
قولوا له ندهني ليه
حيرني وشغلني عليه
بالحب اللي زايد والشوق اللي آيد
من أول دقيقة أبو عيون جريئة

فات جنبي وعيونه حبايبي
نسوني اللي عايشين جنبي
بصيت له قوام حبيته
من فرحة عيني ناديته
قولوا له يقول لعنيه
إيه آخرة دا كله إيه
يا يصحي لي قلبه يا ينسيني حبه
أبو عيون جريئة أبو عيون جريئة

طال الشوق وطال تعذيبي
ولإمتى حداري لهيبي لهيبي
أوصف له غرامي دا كله
وفي أول مقابلة حقول
أحلف له بليالي الشوق
ونجوم السما اللي فوق
إزاي قلبي حبه والبال انشغل به
من أول دقيقة أبو عيون جريئة

קולו לו אלחקיקה

בּחבּה בּחבּה מנ א׳ול דקיקה
קולולו בּחבּה ומתוהני חבּה
פֿי בּחורה אלע׳ריקה א׳בּו עיונ ג'ריא׳ה
כאנ מאלי מא כנת פֿי חאלי
מתהני בּקלבּי אלח׳אלי
פֿאת רמשה אלג'ריא׳ ונדהלי
ופֿי א׳ג'מל עיונ תוהני
קולוא לה נדהני ליה
חירני ושע׳לני עליה
בּאלחבּ אללי זאיד ואלשוק אללי א׳יד
מנ א׳ול דקיקה א׳בּו עיונ ג'ריא׳ה
פֿאת ג'נבּי ועיונה חבּאיבּי
נסוני אללי עאישינ ג'נבּי
בּס׳ית לה קואמ חבּיתה
מנ פֿרחה עיני נאדיתה
קולוא לה יקול לעניה
א׳יה א׳ח׳רה דא כלה א׳יה
יא יס׳חי לי קלבּה יא ינסיני חבּה
א׳בּו עיונ ג'ריא׳ה א׳בּו עיונ ג'ריא׳ה
טאל אלשוק וטאל תעד'יבּי
ולא׳מתא חדארי להיבּי להיבּי
א׳וס׳פֿ לה ע׳ראמי דא כלה
ופֿי א׳ול מקאבּלה חקול
א׳חלפֿ לה בּליאלי אלשוק
ונג'ומ אלסמא אללי פֿוק
א׳זאי קלבּי חבּה ואלבּאל אנשע׳ל בּה
מנ א׳ול דקיקה א׳בּו עיונ ג'ריא׳ה

אמרו לו את האמת


אני אוהב אותו, אוהב אותו מהדקה הראשונה
אמרו לו כי אני אוהב אותו וסוחפת אותי אהבתו
בימה הטובעני בעל עיניים נועזות בעל עיניים אמיצות 
מה היה אכפת לי הן הייתי במצבי
נהנה בליבי הריק
עבר ריסו האמיץ וקרא לי
וביופי של עיניים סיחרר אותי
אמרו לו למה הוא קרא לי
הפר שלוותי והעסיק אותי בו
באהבה הגוברת והגעגוע המתלקח
מן הדקה הראשונה בעל עיניים חצופות
עבר לידי ועיניו אהוביי
השכיחו ממני את אלו החיים לידי חיים לידי
הסתכלתי בו מיד התאהבתי בו
ובשמחת עיניי קראתי לו
אמרו לו יגיד לעיניו
מה אחרית כל זאת מה
או שיעורר לי את ליבו, או שישכיח לי אהבתו
אהבתו לעיניו הנועזות, בעל עיניים אמיצות
ארך כיסופי וארך סבלי
ולמתי אסתיר להבתי להבתי
אתאר לו אהבתי זאת כולה
ובפגישה הראשונה אגיד לו
אשבע לו בליילות הערגה
וכוכבי השמיים מעל
כיצד לבי התאהב בו והדעת נקשרה בו
מן הדקה הראשונה, בעל עיניים אמיצות

  • 2019-05-20 - FB ICON
  • 2019-05-20 - YOUTUBE ICON

כל הזכויות שמורות © האמבטיה ללימודי שפות. יצחק אלחנן 22, נווה צדק, תל אביב-יפו. 03-9199973. harshama@ha-ambatia.com